ALVERHALLEN | ALVERSUND | 2021

ALVERHALLEN | ALVERSUND | 2021

Alverhallen er en kombihall med flerbruk- og basisdel. Flerbruksdelen er 45m x 25m. I flerbruksdelen er det gulv med oppmerking til ulike idretter. Av hallinventar leverte vi ribbevegg, to enkle skillevegger og en lyddempende skillevegg, basketkurver, håndballmål, volleyballnett, resultattavle og klokker. Vi utviklet og leverte en modulbasert veggscene som kan heises opp og ned fra veggen.

Basisdelen er 20m x 25m, og ble det levert og montert kubegrop, hev-senk grop og alt av turnapparater og et stort utvalg av skummoduler.

Alverhallen i bilder