TOTALLEVERANDØR PÅ IDRETTSANLEGG

Spesialist på turn – Eneforhandler i Norge for Gymnova

 

Det kan nå søkes om å få tildelt apparatpakke!

Det skal deles ut totalt 32 apparatpakker fordelt på 15 pakker for aldersgruppen 6-8 år, ti pakker for 9-12 år og sju pakker for 13-19 år. Utvelgelse av hvilke klubber som får tildelt utstyrspakkene vil bli gjort ut fra en totalvurdering. Norges Gymnastikk- og Turnforbund står fritt til å velge hvilke klubber som skal få tildelt pakkene og det vil ikke bli gitt noen nærmere begrunnelse til foreninger/lag som ikke får tildelt utstyr.

 

Ifact inngår samarbeidsavtale med NGTF og planlegger et samarbeid i minst fire år.

-Vi i Ifact, gleder oss stort over å ha inngått samarbeid med NGTF. Sammen skal vi jobbe for å finne de beste løsningene innen utstyr, optimalisering og brukervennlighet. Ifact ønsker å bidra til at vår kompetanse og erfaring innen gymnastikk og turn spesielt, idrett generelt, og det byggtekniske regelverk, vil bli nyttig for turnmiljøet og føre til videre utvikling.»

Om

IFACT

Ifact har over 20 års erfaring innenfor idrett, og har høy kompetanse som totalleverandør på idrettsanlegg og idrettsrelatert utstyr. Vi i Ifact legger vekt på skreddersydde løsninger som er tilpasset kundens- og brukergruppens behov. Ifact er spesialist innenfor turn, og er eneforhandler i Norge for Gymnova (FR).

IFACT

AKTUELT