Tildeling av apparatpakker!

Tildeling av apparatpakker!

NGTF mottok i sommer en gave på 7.800.000 fra Sparebankstiftelsen DNB. Midlene var øremerket utstyrspakker til barn og ungdom. Alle lag som er medlem av NGTF fikk mulighet til å søke om en apparatpakke. Fristen for å søke var 30. september.

Responsen har vært fantastisk! Over 180 klubber søkte om å få tildelt apparatpakke. Alle søknader er lest og vurdert, og vi er imponerte og glade over hvor mye turnaktivitet som pågår over hele landet. Det er mange gode søkere og det har vært en vanskelig jobb å fordele apparatpakkene. Vi skulle gjerne hatt enda flere pakker å dele ut!

Med så mange søkere kan vi ikke gi konkrete tilbakemeldinger til hvert lag, men i tildelingsprosessen har man tatt utgangspunkt i geografisk spredning slik at det er delt ut minst to apparatpakker i hver krets/region. I tillegg har man bevisst fordelt pakkene mellom store og små klubber. Alle lagene som mottar apparatpakke, har vist at de setter aktivitet for barn og ungdom høyt.

Vi hadde 32 apparatpakker å dele ut og blant mange gode søkere er disse valgt ut:

Apparatpakke 1: Målgruppe 6-8 år

 • Biri IL Gym og turn
 • Kristiansunds Turnforening
 • Sula Idrettslag Turngruppa
 • Finneid IL Turn
 • Sortland Turnforening
 • Melbo Turnforening
 • Straen Gymnastikk- og Turnforening
 • Finnøy idrettslag – Turn
 • Havørn Gym og turn
 • Finnsnes IL Turn
 • Beitstad IL Turn
 • Herøya IF Turn
 • Odda idrettslag – Turn
 • Nordre Aker Turnforening
 • Eidsvold Turnforening

Apparatpakke 2: Målgruppe 9-12 år

 • Vennesla Turnforening
 • Reinsvoll og Raufoss Turn
 • Moi IL Turn
 • Bardu IL Turn
 • Arbeidernes turn- og idrettsforening
 • Stokke IL Turn
 • Sogndal Idrettslag Turn
 • Laksevåg turn og idrettslag
 • Hoppensprett Turn
 • IF Storm Turngruppe

Apparatpakke 3: Målgruppe 13-19 år

 • Alta Turnforening
 • Tvedestrand TIF Turngruppa
 • Meldal IL Gym og Turn
 • IL Solid Turn
 • Skoger Turn
 • Fet IL Gym og Turn
 • Fredrikshalds Turnforening

Tildelingsbrev dnb1

 
Tekst: Irina Solem
Publisert: 27.10.2022 kl. 13:10
Oppdatert: 28.10.2022 kl. 10:10